Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma attīstības tendenču novērtēšanas un jauna tirgus apgūšanas projekts
Title in English Project of Identifying trends for a Company Opportunities and New Market Acquisition
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor T.Širovs
Reviewer E.Ence
Abstract Noslēguma darba autors: Zane Kristkalne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Toms Širovs Noslēguma darba temats: Attīstības tendenču novērtēšana un jauna tirgus apgūšana Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek novērtēta līmētā kokmateriāla nozares attīstība Latvijā un pasaulē, izskatot šī brīža piedāvājums tirgū. Finanšu aprēķins tiek veikts ar mērķi, lai novērtētu pētāma uzņēmuma finanšu stāvokli, savukārt nozares speciālistu anketēšana, lai novērtētu koka ēku būvniecību Latvijā un tā potenciālu kopumā. Tā pat tiek pētīta Latvijas likumdošana, lai noskaidrotu būtiskākos ierobežojumus saistībā ar koka ēku būvniecību. Savukārt, lai izanalizētu uzņēmuma būtiskākos ietēmējošos faktorus un attīstības iespējas, tiek veikti aprēķini ar Portera 5 spēku diagrammu, QFD matricu un SVID analīzes palīdzību. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kristkalne, Z., Širovs, T. (2021). Attīstības tendenču novērtēšana un jauna tirgus apgūšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 72 lpp.
Keywords Tirgus attīstība
Keywords in English Market development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 09:24:11