Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Reciklētu un pirmējā augsta blīvuma polietilēnu maisījumu un kompozītu ekspluatācijas un reoloģiskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Exploitation and rheological properties of blends and composites of recycled and virgin high-density polyethylenes
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kajaks
Recenzents Juris Mālers
Anotācija Maģistra darbs “Reciklētu un pirmējā augsta blīvuma polietilēnu maisījumu un kompozītu ekspluatācijas un reoloģiskās īpašības” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru Materiālu Tehnoloģijas katedrā. Darba autors RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes materiālzinātnes maģistratūras programmas students Mārtiņš Zālītis. Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek analizēts augsta blīvuma polietilēna (ABPE) un reciklēta augsta blīvuma polietilēna (rABPE) un to maisījumu ekspluatācijas īpašības, kā arī savstarpējās savietošanās iespējas. Izpētītas arī matricas un koksnes šķiedru (KŠ) atlikumu, tai skaitā, saplākšņa slīpēšanas putekļu saturošu kompozītu reoloģiskās īpašības. Mērķis bija aprobēt rABPE piedevu pirmējam ABPE un noskaidrot ietekmi uz polimēra matricas fizikāli-mehāniskajām un reoloģijas īpašībām, kā arī iegūtos rezultātus salīdzināt ar iepriekš pētīto 50 mas.% saturošu koksnes polimēra kompozītu īpašībām. Metodiskajā daļā tiek aprakstīta kompozītu izejmateriālu īpašības, paraugu ieguves tehnoloģija, testēšanai izmantotās iekārtas un aprīkojums, kā arī rezultātu apstrādes metodes. Eksperimentālajā daļā, izmantojot dažāda sastāva polimēra matricas materiālus, tiek novērtēti gan polimēru matricu maisījumu, gan arī kompozītu testēšanā iegūtie rezultāti: kausējuma indekss, stiprība stiepē, liecē, triecienizturība, virsmas mikrocietība, reoloģiskās īpašības un ar diferenciāli skenējošo kalorimetru noteiktas visu maisījumu siltumfizikālās īpašības. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 68 lpp., 39 attēlus, 7 formulas, 9 tabulas. Darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi koka polimēra kompozīti, matricas maisījumi, reciklēts ABPE, mehāniskās īpašibas, reoloģiskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā WPC, matrix mixtures, recycled HDPE, mechanical properties, rheological properties
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 06:42:00