Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Challenges and opportunities for the development of small and medium sized enterprises in Uzbekistan
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents R. Lasmanis
Anotācija Abstrakts Noslēguma darba autors: Akhrorbeks Abdurašitovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Irina Voronova Noslēguma darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā. Noslēguma darbs rakstīts: angļu valodā, to veidi ievads, teorētiskās, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika apskatītas galvenās problēmas, ar kurām saskaras MVU, kā arī milzīgās izaugsmes potenciāla iespējas, kas pavērušās MVU attīstībai Uzbekistānā. Pētījums tika veikts ar 35 Uzbekistānas MVU. Dati tika apkopoti, izmantojot anketu, ziņojumus un pētījumu publikācijas, anketa tika pārbaudīta, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Saskaņā ar secinājumiem lielākā daļa MVU cīnās ar finansējuma pieejamību, mārketinga problēmām, izejvielu pieejamību, tehnisko novecošanu, komunikācijas trūkumu un neapmierinātību ar nodokļu un valdības iniciatīvām. Izmantojot SWOT analīzi, pētījums mēģina arī novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu iekšējos un ārējos mainīgos lielumus Uzbekistānā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdurašitovs A. (2021) Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā. Bakalaura darbs/ A. Abdurašitovs, I. Voronova.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 63lpp.
Atslēgas vārdi Uzbekistānas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas. Kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, SVID analīze, interviju rezultāti, MVU.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Challenges and Opportunities for the development of the Small and Medium-sized Enterprises in Uzbekistan. Quantitative and qualitative analysis, SWOT analysis, interview results, SMEs.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2021 10:47:14