Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā
Title in English Challenges and opportunities for the development of small and medium sized enterprises in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer R. Lasmanis
Abstract Abstrakts Noslēguma darba autors: Akhrorbeks Abdurašitovs Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Irina Voronova Noslēguma darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā. Noslēguma darbs rakstīts: angļu valodā, to veidi ievads, teorētiskās, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika apskatītas galvenās problēmas, ar kurām saskaras MVU, kā arī milzīgās izaugsmes potenciāla iespējas, kas pavērušās MVU attīstībai Uzbekistānā. Pētījums tika veikts ar 35 Uzbekistānas MVU. Dati tika apkopoti, izmantojot anketu, ziņojumus un pētījumu publikācijas, anketa tika pārbaudīta, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Saskaņā ar secinājumiem lielākā daļa MVU cīnās ar finansējuma pieejamību, mārketinga problēmām, izejvielu pieejamību, tehnisko novecošanu, komunikācijas trūkumu un neapmierinātību ar nodokļu un valdības iniciatīvām. Izmantojot SWOT analīzi, pētījums mēģina arī novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu iekšējos un ārējos mainīgos lielumus Uzbekistānā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdurašitovs A. (2021) Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Uzbekistānā. Bakalaura darbs/ A. Abdurašitovs, I. Voronova.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 63lpp.
Keywords Uzbekistānas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas. Kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, SVID analīze, interviju rezultāti, MVU.
Keywords in English The Challenges and Opportunities for the development of the Small and Medium-sized Enterprises in Uzbekistan. Quantitative and qualitative analysis, SWOT analysis, interview results, SMEs.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 05.06.2021 10:47:14