Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Metodes izstrāde un validācija šķīdinātāju atlikuma satura noteikšanai fenibutā
Nosaukums angļu valodā Analytical procedure development and validation for determination of residual solvents in phenibut
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristaps Kļaviņš
Recenzents Iveta Pugajeva
Anotācija Maģistra darba literatūras apskatā sniegts ieskats par GH sistēmas (kolonnu, liesmu jonizācijas detektora) darbības principu, atlikuša šķīdinātāju normām un tā toksiskā iedarbība. Darbā tiek aplūkota literatūra krievu, latviešu un angļu valodās, raksti tiek izdoti no 1980. līdz 2019. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder un Espacenet. Maģistra darba eksperimentālajā daļā tiek izstrādātas divas ātras un reproducējamas gāzu hromatogrāfijas (GH) un tvaika fāzes paraugu ievadīšana gāzu hromatogrāfijas (GH/HS) metodes atlikušo šķīdinātāju satura noteikšanai zāļu vielu sintēzes produktos: hloretāns (724 ppm), 2-hlorpropāns (14 ppm), cikloheksāns (3880 ppm), benzols (2 ppm) uz GH/HS iekārtas un etilēnglikols (620 ppm) uz GH iekārtas. Izstrādātas metode tiek validētas atbilstoši «Q2B Validation of Analytical Procedures: Methodology» vadlīnijai. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 74 lpp., 39 attēlus, 50 tabulas, darbā izmantoti 31 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi GĀZU HROMATOGRĀFIJA, ATLIKUŠI ŠĶĪDINĀTĀJI, DERIVATIZĀCIJA, VALIDĀCIJA, CIKLOHEKSĀNS, BENZOLS, HLORETĀNS, 2-HLORPROPĀNS, ETILĒNGLIKOLS
Atslēgas vārdi angļu valodā GAS CHROMATOGRAPHY, RESIDUAL SOLVENTS, DERIVATIZATION, VALIDATION, CYCLOHEXANE, BENZENE, CHLOROETHANE, 2-CHLOROPROPANE, ETHYLENE GLYCOL
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2021 08:39:33