Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Metodes izstrāde un validācija šķīdinātāju atlikuma satura noteikšanai fenibutā
Title in English Analytical procedure development and validation for determination of residual solvents in phenibut
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristaps Kļaviņš
Reviewer Iveta Pugajeva
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā sniegts ieskats par GH sistēmas (kolonnu, liesmu jonizācijas detektora) darbības principu, atlikuša šķīdinātāju normām un tā toksiskā iedarbība. Darbā tiek aplūkota literatūra krievu, latviešu un angļu valodās, raksti tiek izdoti no 1980. līdz 2019. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, SciFinder un Espacenet. Maģistra darba eksperimentālajā daļā tiek izstrādātas divas ātras un reproducējamas gāzu hromatogrāfijas (GH) un tvaika fāzes paraugu ievadīšana gāzu hromatogrāfijas (GH/HS) metodes atlikušo šķīdinātāju satura noteikšanai zāļu vielu sintēzes produktos: hloretāns (724 ppm), 2-hlorpropāns (14 ppm), cikloheksāns (3880 ppm), benzols (2 ppm) uz GH/HS iekārtas un etilēnglikols (620 ppm) uz GH iekārtas. Izstrādātas metode tiek validētas atbilstoši «Q2B Validation of Analytical Procedures: Methodology» vadlīnijai. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 74 lpp., 39 attēlus, 50 tabulas, darbā izmantoti 31 literatūras avoti.
Keywords GĀZU HROMATOGRĀFIJA, ATLIKUŠI ŠĶĪDINĀTĀJI, DERIVATIZĀCIJA, VALIDĀCIJA, CIKLOHEKSĀNS, BENZOLS, HLORETĀNS, 2-HLORPROPĀNS, ETILĒNGLIKOLS
Keywords in English GAS CHROMATOGRAPHY, RESIDUAL SOLVENTS, DERIVATIZATION, VALIDATION, CYCLOHEXANE, BENZENE, CHLOROETHANE, 2-CHLOROPROPANE, ETHYLENE GLYCOL
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 05.06.2021 08:39:33