Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Evaluation of the Effectiveness of Telemarketing in the Telecommunication Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents E.Kehris
Anotācija Bakalaura darba autors: Dmitrijs Melderis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 22 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, 11 angļu, un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt telepārdošanas nodaļas darba efektivitāti Telekomunikāciju uzņēmuma. Darba gaitā tika izpētīts telepārdošanas nodaļas darbs un tika konstatēts, ka tehnisko nodrošinājumu nepilnības dēļ, telepārdošanas aģenti strādā ne tik efektīvi, cik tie varētu. Tika izvirzīti priekšlikumi telepārdošanas aģentu labsajūtas un efektivitātes paaugstināšanai, nomainot zvanu centra aparatūru un programmatūru uz darba autora piedāvāto. Tika sastādīts jauninājumu ieviešanas plāns un aprēķinātas ieviešanas izmaksas, ka arī potenciālie papildus ienākumi kuri sekos pēc priekšlikumu īstenošanas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Melderis, D., Ščeulovs, D. (2021). Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 65 lpp.
Atslēgas vārdi Telekomunikācijas, Telepārdošana, Telemārketings, Efektivitāte, Apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā Telecommunications, Telemarketing, Effectiveness, Satisfaction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 23:48:23