Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā
Title in English Project of Evaluation of the Effectiveness of Telemarketing in the Telecommunication Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer E.Kehris
Abstract Bakalaura darba autors: Dmitrijs Melderis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 22 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu, 11 angļu, un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt telepārdošanas nodaļas darba efektivitāti Telekomunikāciju uzņēmuma. Darba gaitā tika izpētīts telepārdošanas nodaļas darbs un tika konstatēts, ka tehnisko nodrošinājumu nepilnības dēļ, telepārdošanas aģenti strādā ne tik efektīvi, cik tie varētu. Tika izvirzīti priekšlikumi telepārdošanas aģentu labsajūtas un efektivitātes paaugstināšanai, nomainot zvanu centra aparatūru un programmatūru uz darba autora piedāvāto. Tika sastādīts jauninājumu ieviešanas plāns un aprēķinātas ieviešanas izmaksas, ka arī potenciālie papildus ienākumi kuri sekos pēc priekšlikumu īstenošanas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Melderis, D., Ščeulovs, D. (2021). Telemārketinga efektivitātes novērtēšanas projekts telekomunikāciju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 65 lpp.
Keywords Telekomunikācijas, Telepārdošana, Telemārketings, Efektivitāte, Apmierinātība
Keywords in English Telecommunications, Telemarketing, Effectiveness, Satisfaction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 23:48:23