Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Project of Stress Reduction in the Institution of Higher Education
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents I. Suija-Markova
Anotācija Bakalaura darba autors: Samanta Stripkāne Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Docente (prakt.) Līga Kamola Bakalaura darba temats: Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas – analītiskā daļa, pētnieciskā un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 21 tabula, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autore analītiskajā daļā aprakstīja Rīgas Tehniskās universitātes un Inženierekonomikas un vadības fakultātes vēsturi un organizatorisko darbību. Pētījuma daļā tika pētīts Inženierekonomikas un vadības fakultātes administrācijas darbinieku stresa līmeņa novērtējums. Tika apkopoti galvenie stresoru rašanās iemesli un ietekme. Aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi Inženierekonomikas un vadības fakultātes administrācijas darbinieku stresa faktoru mazināšanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stripkāne, S., (2021). Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākas izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp
Atslēgas vārdi stresa faktori; stresa mazināšanas projekts; augstākās izglītības iestā
Atslēgas vārdi angļu valodā stress factors; stress reduction project; institution of higher education;
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 19:28:36