Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākās izglītības iestādē
Title in English Project of Stress Reduction in the Institution of Higher Education
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer I. Suija-Markova
Abstract Bakalaura darba autors: Samanta Stripkāne Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Docente (prakt.) Līga Kamola Bakalaura darba temats: Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas – analītiskā daļa, pētnieciskā un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 21 tabula, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autore analītiskajā daļā aprakstīja Rīgas Tehniskās universitātes un Inženierekonomikas un vadības fakultātes vēsturi un organizatorisko darbību. Pētījuma daļā tika pētīts Inženierekonomikas un vadības fakultātes administrācijas darbinieku stresa līmeņa novērtējums. Tika apkopoti galvenie stresoru rašanās iemesli un ietekme. Aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi Inženierekonomikas un vadības fakultātes administrācijas darbinieku stresa faktoru mazināšanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stripkāne, S., (2021). Stresa faktoru mazināšanas projekts augstākas izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp
Keywords stresa faktori; stresa mazināšanas projekts; augstākās izglītības iestā
Keywords in English stress factors; stress reduction project; institution of higher education;
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 19:28:36