Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz Indijas uzņēmumu ienesīgumu
Nosaukums angļu valodā Impact of corporate social responsibility on profitability of India enterprises
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents K. Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Richin Rappai Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Dr. oec., pētniece Irina Voronova Bakalaura darba nosaukums: Korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz Indijas uzņēmuma rentabilitāti Angļu valodā rakstīts bakalaura darbs, kas sastāv no ievada, teorētiskās un izpētes daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darbs ir uz 68 lappusēm, tajā ir 24 attēli un 3 tabulas. Izmantotās liternatūras un avotu sarakstā ir 46 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un darbam pievienotos avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Sociālajai atbildībai ir pozitīva ietekme uz Indijas uzņēmuma rentabilitāti. KSA ietekmē Indijas uzņēmumu izaugsmi un peļņas normu. Izmantojot KSA, var precīzi sasniegt rezultātus produktivitātes radīšanai un peļņas gūšanai sabiedrībā. KSA iniciatīvas tiek īstenotas tā, ka tas palīdz organizācijai radīt pozitīvu darba atmosfēru, kā arī attīstīt darbinieku iesaistīšanos un uzlabot uzņēmuma efektivitāti. Svarīgs KSA elements ir izmaksu ietaupījums, kas palīdz uzņēmumam sasniegt ilgtermiņa mērķus un uzdevumus. Uzņēmumi koncentrējas uz sociālo pienākumu piemērošanu tādā veidā, lai lēmumu pieņemšanu varētu sekmēt atbilstošā veidā. Paralēli tam uzņēmēji apsver virkni ieguvumu, jo precīzi tiek norādīta atbildības attīstība. Sociālie pienākumi uzņēmējdarbībā ir noderīgi, jo tie ļauj piemērot dažādas darbības un var palīdzēt piedāvāt labākus aspektus tirgū. Arī uzņēmējdarbības galvenos aspektus var būtiski virzīt uz priekšu, izmantojot KSA, un Indijas uzņēmumi var gūt panākumus. Galvenā sociālās atbildības priekšrocība ilgtspējības zīmola tēlā ir palielināt izpratni par produktu, palielināt piekļuvi aktivitātēm ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, veikt bezpeļņas un citu darbības veidu izpēti, iegūt lielāku izpratni par savu uzņēmumu un nodrošināt efektīvas sadarbības stratēģijas, kas palīdz organizācijai sasniegt savus mērķus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ričins, R. (2021). Korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz Indijas uzņēmumu rentabilitāti. Bakalaura darbs. Rīgas RTU, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 68 lpp.
Atslēgas vārdi CSR, Indijas uzņēmumi, ētika, atbildība, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā CSR, Indian Businesses, Ethics, Responsibility, Profitability
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 15:37:13