Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apkalpošanas pilnveidošana vairumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving Customer Service in a Wholesale Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents E.Kehris
Anotācija Bakalaura darba autore: Aiguļa Ibragimova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec., Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Klientu apkalpošanas pilnveidošana vairumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 103 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 20 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir identificēt vairumtirdzniecības uzņēmuma “X” klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanas virzienus un izstrādāt klientu apkalpošanas efektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Pēc uzņēmuma veiktās analīzes, un veikta pētījuma darbā, tiek secināts, ka uzņēmumam nepieciešams vispirms izstrādāt klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku apmācību un motivācijas sistēmu, lai pilnveidotu uzņēmuma klientu apkalpošanas kvalitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ibragimova, A., Greitāne, R. (2021). Klientu apkalpošanas pilnveidošana vairumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF UIVI IUV, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadība» 103 lpp.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, klientu apkalpošanas kvalitāte, vairumtirdzniecības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer service, customer service quality, wholesale company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 15:07:14