Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Modificētu rapša salmu saturošu polimērkompozītu izveide
Nosaukums angļu valodā Development of polymer composites with modified rapeseed straw
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Remo Merijs-Meri
Recenzents Ingars Reinholds
Anotācija Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā aprakstīti dažādi dabas šķiedru biokompozītmateriāli un to īpašības, raksturotas dabas šķiedras un to sastāvs, celuloze un tās modificēšana ar izocianātiem, kā arī raksturotas polipropilēna ķīmiskās, fizikālās un mehāniskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1948. līdz 2020. gadam, izmantojot datu bāzes Science Direct, Scopus un Willey Online Library. Darba eksperimentālajā daļā no rapšu salmiem tika izdalītas celulozes šķiedras, tās modificētas ar kardanolu caur izocianāta tiltiņu, aizvietojot 20% un 40 % celulozes -OH grupu, kā arī izpētītas to struktūras un termiskās īpašības. Izveidoti 4 dažādu koncentrāciju celulozes un tās modifikācijas polipropilēna kompozīti, kuri salīdzināti savā starpā pēc termiskajām, kalorimetriskajām un stiprības-deformatīvajām īpašībām. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 77 lappuses, 54 attēlus, 11 tabulas. Darbā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi RAPŠU SALMI, CELULOZES ŠĶIEDRAS, MODIFICĒTA CELULOZE, KARDANOLS, IZOCIANĀTS, POLIPROPILĒNS, POLIMĒRKOMPOZĪTI
Atslēgas vārdi angļu valodā RAPESEED STRAW, CELLULOSE FIBERS, MODIFIED CELLULOSE, CARDANOL, ISOCYANATE, POLYPROPYLENE, POLYMER COMPOSITES
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 12:08:45