Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Modificētu rapša salmu saturošu polimērkompozītu izveide
Title in English Development of polymer composites with modified rapeseed straw
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Remo Merijs-Meri
Reviewer Ingars Reinholds
Abstract Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā aprakstīti dažādi dabas šķiedru biokompozītmateriāli un to īpašības, raksturotas dabas šķiedras un to sastāvs, celuloze un tās modificēšana ar izocianātiem, kā arī raksturotas polipropilēna ķīmiskās, fizikālās un mehāniskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1948. līdz 2020. gadam, izmantojot datu bāzes Science Direct, Scopus un Willey Online Library. Darba eksperimentālajā daļā no rapšu salmiem tika izdalītas celulozes šķiedras, tās modificētas ar kardanolu caur izocianāta tiltiņu, aizvietojot 20% un 40 % celulozes -OH grupu, kā arī izpētītas to struktūras un termiskās īpašības. Izveidoti 4 dažādu koncentrāciju celulozes un tās modifikācijas polipropilēna kompozīti, kuri salīdzināti savā starpā pēc termiskajām, kalorimetriskajām un stiprības-deformatīvajām īpašībām. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 77 lappuses, 54 attēlus, 11 tabulas. Darbā izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords RAPŠU SALMI, CELULOZES ŠĶIEDRAS, MODIFICĒTA CELULOZE, KARDANOLS, IZOCIANĀTS, POLIPROPILĒNS, POLIMĒRKOMPOZĪTI
Keywords in English RAPESEED STRAW, CELLULOSE FIBERS, MODIFIED CELLULOSE, CARDANOL, ISOCYANATE, POLYPROPYLENE, POLYMER COMPOSITES
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 12:08:45