Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Biznesa modeļa pilnveide Indonēzijas nevalstiskajai organizācijai “LP2M”
Nosaukums angļu valodā Development of Business Model for Indonesian NGO "LP2M"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Māris Millers
Recenzents Anita Straujuma, Dr. oec.
Anotācija Maģistra darba autore: Yuniarsih Endah Palupi Maģistra darba vadītājs: MSc., Mag. oec Māris Millers Maģistra darba tēma: Indonēzijas nevalstiskās organizācijas "LP2M" biznesa modeļa pilnveide. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lappuses, ieskaitot 13 attēlus un 5 tabulas. Bibliogrāfijā ir 18 avoti indonēziešu valodā un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Galvenie maģistra darba rezultāti: darba mērķis ir izstrādāt jaunu biznesa modeli Indonēzijas nevalstiskās organizācijas "LP2M” sociālajam uzņēmumam “Limpapeh”. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar nevalstiskās organizācijas definīciju, sociālā uzņēmuma definīciju, to normatīvo aktu regulējumu Indonēzijā un uzņēmējdarbības attīstību. Darba otrajā daļā analizēta “LP2M” organizācija un normatīvie akti, tās biznesa attīstības ceļš, SVID analīze un veikts salīdzinājums ar citām nevalstiskajam organizācijām Indonēzijā un Kirgizstānā, kurā tā vada sociālos uzņēmumus. Trešajā daļā tiek izveidota jaunā biznesa modeļa kanva, Ganta diagramma un izstrādāti galvenie darbības rādītāji. Tiek apskatīti finanšu aprēķinu pamatpieņēmumi un pamatojumi. Secinājumi un priekšlikumi ir balstīti uz autora pētījumu un veikto analīzi. Autore secina, ka Limpapeh biznesa modelis ir piemērots sociālajam uzņēmumam. Maģistra darba bibliogrāfija: Palupi Y. “Development of business model for Indonesian NGO “LP2M” Master Thesis// Palupi Y., Millers M.– Riga: RTU FEEM International Programs Division, Master's Professional Study Program “Innovation and Entrepreneurship”, 2021 - 86 lappuses.
Atslēgas vārdi Biznesa modelis, biznesa modeļa kanva, biznesa modeļa izstrāde, NVO, Ne Valstiskā Organizācija, sociālais uzņēmums, Indonēzija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Business model, business model canvas, business model development, NGO, Non Governmental Organization, social enterprise, Indonesia.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 11:24:10