Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Biznesa modeļa pilnveide Indonēzijas nevalstiskajai organizācijai “LP2M”
Title in English Development of Business Model for Indonesian NGO "LP2M"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Millers
Reviewer Anita Straujuma, Dr. oec.
Abstract Maģistra darba autore: Yuniarsih Endah Palupi Maģistra darba vadītājs: MSc., Mag. oec Māris Millers Maģistra darba tēma: Indonēzijas nevalstiskās organizācijas "LP2M" biznesa modeļa pilnveide. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lappuses, ieskaitot 13 attēlus un 5 tabulas. Bibliogrāfijā ir 18 avoti indonēziešu valodā un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Galvenie maģistra darba rezultāti: darba mērķis ir izstrādāt jaunu biznesa modeli Indonēzijas nevalstiskās organizācijas "LP2M” sociālajam uzņēmumam “Limpapeh”. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar nevalstiskās organizācijas definīciju, sociālā uzņēmuma definīciju, to normatīvo aktu regulējumu Indonēzijā un uzņēmējdarbības attīstību. Darba otrajā daļā analizēta “LP2M” organizācija un normatīvie akti, tās biznesa attīstības ceļš, SVID analīze un veikts salīdzinājums ar citām nevalstiskajam organizācijām Indonēzijā un Kirgizstānā, kurā tā vada sociālos uzņēmumus. Trešajā daļā tiek izveidota jaunā biznesa modeļa kanva, Ganta diagramma un izstrādāti galvenie darbības rādītāji. Tiek apskatīti finanšu aprēķinu pamatpieņēmumi un pamatojumi. Secinājumi un priekšlikumi ir balstīti uz autora pētījumu un veikto analīzi. Autore secina, ka Limpapeh biznesa modelis ir piemērots sociālajam uzņēmumam. Maģistra darba bibliogrāfija: Palupi Y. “Development of business model for Indonesian NGO “LP2M” Master Thesis// Palupi Y., Millers M.– Riga: RTU FEEM International Programs Division, Master's Professional Study Program “Innovation and Entrepreneurship”, 2021 - 86 lappuses.
Keywords Biznesa modelis, biznesa modeļa kanva, biznesa modeļa izstrāde, NVO, Ne Valstiskā Organizācija, sociālais uzņēmums, Indonēzija.
Keywords in English Business model, business model canvas, business model development, NGO, Non Governmental Organization, social enterprise, Indonesia.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 11:24:10