Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas
Nosaukums angļu valodā Marketing analysis and perspective of tourism development in Uzbekistan
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents L. Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors: Rushana Mamadalieva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas Bakalaura darbsrakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp, tajā iekļauti 1 attēli, 6 tabulas, 8 figūras. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti angļu valodā, 19 avoti krievu valodā, 1 avots franču valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskā daļa ietver tūrisma būtības un sociālo funkciju literatūras analīzi; mārketings tūrismā (ideja, koncepcija, stratēģija); veicināšana un perspektīva tās potenciāla attīstībai Uzbekistānā. Pētījuma daļa ietver Uzbekistānas vīzu politikas koncepciju, Uzbekistānas tūrisma plūsmas statistikas datus, tūrisma uzņēmuma mārketinga operāciju analīzi un uzlabojumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mamadalieva, R. (2021). Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas. Bakalaura darbs/ R. Mamadalieva, I. Andersone.-Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 63 lpp.
Atslēgas vārdi Tūrisma nozare, mārketinga problēma tūrisma uzņēmumos, tūrisma nozares attīstība Uzbekistānā, mārketinga aktivitātes tūrisma nozarē, iespējamās mārketinga stratēģijas tūrisma uzņēmumiem, mārketinga koncepcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism industry, problem of marketing at tourist enterprises, progress of tourism industry in Uzbekistan, marketing activities in tourism industry, possible marketing strategies for tourism companies, marketing concepts
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 11:22:52