Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas
Title in English Marketing analysis and perspective of tourism development in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer L. Kamola
Abstract Bakalaura darba autors: Rushana Mamadalieva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas Bakalaura darbsrakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp, tajā iekļauti 1 attēli, 6 tabulas, 8 figūras. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti angļu valodā, 19 avoti krievu valodā, 1 avots franču valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskā daļa ietver tūrisma būtības un sociālo funkciju literatūras analīzi; mārketings tūrismā (ideja, koncepcija, stratēģija); veicināšana un perspektīva tās potenciāla attīstībai Uzbekistānā. Pētījuma daļa ietver Uzbekistānas vīzu politikas koncepciju, Uzbekistānas tūrisma plūsmas statistikas datus, tūrisma uzņēmuma mārketinga operāciju analīzi un uzlabojumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mamadalieva, R. (2021). Uzbekistānas tūrisma mārketinga analīze un attīstības perspektīvas. Bakalaura darbs/ R. Mamadalieva, I. Andersone.-Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 63 lpp.
Keywords Tūrisma nozare, mārketinga problēma tūrisma uzņēmumos, tūrisma nozares attīstība Uzbekistānā, mārketinga aktivitātes tūrisma nozarē, iespējamās mārketinga stratēģijas tūrisma uzņēmumiem, mārketinga koncepcijas
Keywords in English Tourism industry, problem of marketing at tourist enterprises, progress of tourism industry in Uzbekistan, marketing activities in tourism industry, possible marketing strategies for tourism companies, marketing concepts
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 11:22:52