Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for profitability increasing in a production company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic AS, projektu vadītāja finanšu konsultācijas nodaļā
Anotācija Bakalaura darba autors: Ģirts Kaucis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin. assistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 24 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 16 avoti angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 26 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētot uzņēmumā izmantoto izmaksu sadales un attiecināšanas metodi autors atklāj, ka tā nenodrošina patiesu informāciju par katra saražotā produkta reālo pašizmaksu. Pilnveidojot izmaksu sadales un attiecināšanas metodi, autors secina, ka daļai no klientiem uzņēmums pārdod produktus un pakalpojumus ar nepietiekamu uzcenojumu, tādējādi ne tikai negūstot peļņu, bet arī ciešot zaudējumus. Autors izvirza divus scenārijus rentabilitātes uzlabošanai – cenu paaugstināšanu noteiktiem klientiem, kam līdz šim produkti pārdoti ar nepietiekamu uzcenojumu, vai sadarbības pārtraukšanu ar tiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kaucis, Ģ., Kasperoviča, L. (2021). Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 76 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošana Rentabilitāte Izmaksu sadale Pašizmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing Profitability Cost allocation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 10:03:44