Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for profitability increasing in a production company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic AS, projektu vadītāja finanšu konsultācijas nodaļā
Abstract Bakalaura darba autors: Ģirts Kaucis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin. assistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 24 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 16 avoti angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 26 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētot uzņēmumā izmantoto izmaksu sadales un attiecināšanas metodi autors atklāj, ka tā nenodrošina patiesu informāciju par katra saražotā produkta reālo pašizmaksu. Pilnveidojot izmaksu sadales un attiecināšanas metodi, autors secina, ka daļai no klientiem uzņēmums pārdod produktus un pakalpojumus ar nepietiekamu uzcenojumu, tādējādi ne tikai negūstot peļņu, bet arī ciešot zaudējumus. Autors izvirza divus scenārijus rentabilitātes uzlabošanai – cenu paaugstināšanu noteiktiem klientiem, kam līdz šim produkti pārdoti ar nepietiekamu uzcenojumu, vai sadarbības pārtraukšanu ar tiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kaucis, Ģ., Kasperoviča, L. (2021). Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 76 lpp.
Keywords Ražošana Rentabilitāte Izmaksu sadale Pašizmaksa
Keywords in English Manufacturing Profitability Cost allocation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 10:03:44