Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ar C-C saiti saistītu triazola-purīna konjugātu sintēze un to ķīmisko pārvērtību izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis of C-C linked triazole-purine conjugates and study of their chemical transformations
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Irina Novosjolova
Recenzents Nelli Batenko
Anotācija Maģistra darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par Dimrota pārgrupēšanu, triazola cikla atvēršanas reakcijām un Sonogaširas reakciju purīnos.Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika periodā no 1969. gada līdz 2021. gadam.Izmantota informācija iegūta no tādām datubāzēm kā SciFinder, SCOPUS, ScienceDirectun Wiley Online Library. Maģistra darba eksperimentālā daļa veltīta 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna un 2,6-bis(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna atvasinājumu sintēzei, izmantojotMicunobu, Sonogaširas, CuAACun SNAr reakciju sekvenci. Iegūtiem mērķa savienojumiem tika pētītas fotofizikālās īpašības. Izvēlētiem galaproduktiem tika sintezēti ar C-N saiti saistīti triazolilpurīna atvasinājumuanalogi, lai salīdzinātu to fotofizikālās īpašības. Darbā tika atklāta triazola cikla atvēršana, veicot SNAr reakcijuar karbazolu KOtBu klātbūtnē. Iegūti pavisam 30 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 108 lapas. Darbs satur 33 shēmas, 6 attēlus un 7 tabulas, tajā izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS,FLUORESCENTIE PURĪNI, SONOGAŠIRAS REAKCIJA, TRIAZOLILPURĪNAATVASINĀJUMI, TRIAZOLA CIKLA ATVĒRŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, SONOGASHIRA REACTION, TRIAZOLYLPURINE DERIVATIVES, TRIAZOLE RING OPENING
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 16:15:59