Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar C-C saiti saistītu triazola-purīna konjugātu sintēze un to ķīmisko pārvērtību izpēte
Title in English Synthesis of C-C linked triazole-purine conjugates and study of their chemical transformations
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Irina Novosjolova
Reviewer Nelli Batenko
Abstract Maģistra darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par Dimrota pārgrupēšanu, triazola cikla atvēršanas reakcijām un Sonogaširas reakciju purīnos.Literatūras apskats balstīts uz zinātniskajiem rakstiem laika periodā no 1969. gada līdz 2021. gadam.Izmantota informācija iegūta no tādām datubāzēm kā SciFinder, SCOPUS, ScienceDirectun Wiley Online Library. Maģistra darba eksperimentālā daļa veltīta 6-(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna un 2,6-bis(1H-1,2,3-triazol-4-il)-9H-purīna atvasinājumu sintēzei, izmantojotMicunobu, Sonogaširas, CuAACun SNAr reakciju sekvenci. Iegūtiem mērķa savienojumiem tika pētītas fotofizikālās īpašības. Izvēlētiem galaproduktiem tika sintezēti ar C-N saiti saistīti triazolilpurīna atvasinājumuanalogi, lai salīdzinātu to fotofizikālās īpašības. Darbā tika atklāta triazola cikla atvēršana, veicot SNAr reakcijuar karbazolu KOtBu klātbūtnē. Iegūti pavisam 30 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 108 lapas. Darbs satur 33 shēmas, 6 attēlus un 7 tabulas, tajā izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS,FLUORESCENTIE PURĪNI, SONOGAŠIRAS REAKCIJA, TRIAZOLILPURĪNAATVASINĀJUMI, TRIAZOLA CIKLA ATVĒRŠANA
Keywords in English AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, SONOGASHIRA REACTION, TRIAZOLYLPURINE DERIVATIVES, TRIAZOLE RING OPENING
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 16:15:59