Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Kolektīva riska modeļa un Chain-Ladder metodes pielietojums darbības analīzē
Nosaukums angļu valodā Application of Collective Risk Model and Chain-Ladder Method in Performance Analysis
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Māris Buiķis
Recenzents Mg.oec. Ludmila Kasperoviča, IEVF
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts apdrošināšanas uzņēmuma tehnisko rezervju aplēsei, izmantojot divas pieejas: kolektīva riska modeli un Chain-Ladder metodi. Darbs ir aktuāls saistībā ar to ka rezervēšanas metodēm ir nepieciešama padziļinātā pētīšana, lai izvēlēties piemērotāko metodi visefektīvākajai rezervju pārvaldīšanai un rezultātā nodrošināt apdrošināšanas uzņēmuma stabilitāti. Darbā tiek apskatītas un salīdzinātas Chain-Ladder metode un kolektīva riska modelis. Salīdzinājums dod iespēju prognozēt apdrošināšanas uzņēmuma rezervju precizitātes atkarību gan no izmaksu skaita un izmaksu summas sadalījuma, gan no Chain–Ladder aprēķināšanas metodes. Pētījuma mērķis ir salīdzināt prognozētas rezerves precizitāti, izmantojot abas metodes. Darba galvenie uzdevumi ir izpētīt kolektīva riska modeļa sadalījumus un Chain-Ladder metodi, salīdzināt rezultātus un izdarīt secinājumus. Darba struktūru veido divas daļas. Pirmā daļa tiek veltīta Latvijas apdrošinātāju tirgus analīzei, tehnisku rezervju veidiem, kolektīva riska modeļa un Chain–Ladder metodes teorijai. Otrajā daļā tiek apskatīts kolektīvā riska modeļa un Chain–Ladder metodes praktiskais pielietojums un modelēšana, no rezultātā iegūtiem rezervēm tika veikti secinājumi. Bakalaura darbā iekļauti 20 vienādojumi, 21 tabulas, 7 attēli, izmantoti 24 literatūras avoti un 5 pielikumi. Atslēgas vārdi: Apdrošināšana, tehniskās rezerves, kolektīva riska modelis, Chain-Ladder metode.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, tehniskās rezerves, kolektīva riska modelis, Chain-Ladder metode.
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance, technical provisions, collective risk model, Chain-Ladder method.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 13:09:28