Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Kolektīva riska modeļa un Chain-Ladder metodes pielietojums darbības analīzē
Title in English Application of Collective Risk Model and Chain-Ladder Method in Performance Analysis
Department
Scientific advisor Māris Buiķis
Reviewer Mg.oec. Ludmila Kasperoviča, IEVF
Abstract Bakalaura darbs tiek veltīts apdrošināšanas uzņēmuma tehnisko rezervju aplēsei, izmantojot divas pieejas: kolektīva riska modeli un Chain-Ladder metodi. Darbs ir aktuāls saistībā ar to ka rezervēšanas metodēm ir nepieciešama padziļinātā pētīšana, lai izvēlēties piemērotāko metodi visefektīvākajai rezervju pārvaldīšanai un rezultātā nodrošināt apdrošināšanas uzņēmuma stabilitāti. Darbā tiek apskatītas un salīdzinātas Chain-Ladder metode un kolektīva riska modelis. Salīdzinājums dod iespēju prognozēt apdrošināšanas uzņēmuma rezervju precizitātes atkarību gan no izmaksu skaita un izmaksu summas sadalījuma, gan no Chain–Ladder aprēķināšanas metodes. Pētījuma mērķis ir salīdzināt prognozētas rezerves precizitāti, izmantojot abas metodes. Darba galvenie uzdevumi ir izpētīt kolektīva riska modeļa sadalījumus un Chain-Ladder metodi, salīdzināt rezultātus un izdarīt secinājumus. Darba struktūru veido divas daļas. Pirmā daļa tiek veltīta Latvijas apdrošinātāju tirgus analīzei, tehnisku rezervju veidiem, kolektīva riska modeļa un Chain–Ladder metodes teorijai. Otrajā daļā tiek apskatīts kolektīvā riska modeļa un Chain–Ladder metodes praktiskais pielietojums un modelēšana, no rezultātā iegūtiem rezervēm tika veikti secinājumi. Bakalaura darbā iekļauti 20 vienādojumi, 21 tabulas, 7 attēli, izmantoti 24 literatūras avoti un 5 pielikumi. Atslēgas vārdi: Apdrošināšana, tehniskās rezerves, kolektīva riska modelis, Chain-Ladder metode.
Keywords Apdrošināšana, tehniskās rezerves, kolektīva riska modelis, Chain-Ladder metode.
Keywords in English Insurance, technical provisions, collective risk model, Chain-Ladder method.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 13:09:28