Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Annelētu pirimidīna atvasinājumu sintēze un KMR spektroskopiskā analīze
Nosaukums angļu valodā Synthesis and NMR study of annulated pyrimidine derivatives
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Irina Novosjolova
Recenzents Pēteris Trapencieris
Anotācija Maģistra darbs ir noformēts kā divu oriģinālpublikāciju un viena publikācijas manuskripta kopsavilkums. Darba vispārējā raksturojumā ir apkopota pamatinformācija par purīna dezoksiribonukleozīdu atvasinājumu un to metālu jonu kompleksu fotofizikālām īpašībām un kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) titrēšanu, kā arī veikta literatūras analīze par 2/4 tiohinazolīna un tetrazolo[1,5-c]hinazolīna atvasinājumu bioloģisko aktivitāti un sintēzes metodēm. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library. Darba eksperimentālā daļā ir veikta 2,6-bistriazolilpurīna dezoksiribonukleozīda KMR titrēšana ar Ca2+ un Zn2+ joniem, noskaidrota katra jona piesaistes vieta liganda molekulā un piedāvāts kompleksa modelis. Papildus tam tika izstrādātas vairākas metodes tiogrupu saturošu hinazolīnu un tetrazolohinazolīnu sintēzei, izmantojot SNAr reakcijas un “arilsulfanilgrupas danci”. Iegūtajiem savienojumiem ir apskatīts azīda-tetrazola tautomērais līdzsvars, noteikta temperatūras un šķīdinātāja polaritātes ietekme uz tautomēru attiecību. Visbeidzot tika pētīta iegūto produktu reaģētspēja un pielietojums jaunu hinazolīna atvasinājumu sintēzei, izmantojot vara(I) katalizētu azīdu-alkīnu 1,3-dipolārās ciklopievienošanās (CuAAC), SNAr un Štaudingera reakcijas. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 37 lpp. Darbs satur 11 shēmas, 9 attēlus un tajā izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Purīna dezoksiribonukleozīdi, purīna–metālu kompleksi, KMR titrēšana, nukleofīlā aromātiskā aizvietošana, arilsulfanilgrupas dancis, tiohinazolīni, azīda-tetrazola tautomērais līdzsvars
Atslēgas vārdi angļu valodā Purine deoxyribonucleosides, purine–metal complexes, NMR titration, aromatic nucleophilic substitution, arylsulfanyl group dance, thioquinazolines, azide-tetrazole tautomeric equilibrium
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 12:22:48