Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Annelētu pirimidīna atvasinājumu sintēze un KMR spektroskopiskā analīze
Title in English Synthesis and NMR study of annulated pyrimidine derivatives
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Irina Novosjolova
Reviewer Pēteris Trapencieris
Abstract Maģistra darbs ir noformēts kā divu oriģinālpublikāciju un viena publikācijas manuskripta kopsavilkums. Darba vispārējā raksturojumā ir apkopota pamatinformācija par purīna dezoksiribonukleozīdu atvasinājumu un to metālu jonu kompleksu fotofizikālām īpašībām un kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) titrēšanu, kā arī veikta literatūras analīze par 2/4 tiohinazolīna un tetrazolo[1,5-c]hinazolīna atvasinājumu bioloģisko aktivitāti un sintēzes metodēm. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem SciFinder, ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library. Darba eksperimentālā daļā ir veikta 2,6-bistriazolilpurīna dezoksiribonukleozīda KMR titrēšana ar Ca2+ un Zn2+ joniem, noskaidrota katra jona piesaistes vieta liganda molekulā un piedāvāts kompleksa modelis. Papildus tam tika izstrādātas vairākas metodes tiogrupu saturošu hinazolīnu un tetrazolohinazolīnu sintēzei, izmantojot SNAr reakcijas un “arilsulfanilgrupas danci”. Iegūtajiem savienojumiem ir apskatīts azīda-tetrazola tautomērais līdzsvars, noteikta temperatūras un šķīdinātāja polaritātes ietekme uz tautomēru attiecību. Visbeidzot tika pētīta iegūto produktu reaģētspēja un pielietojums jaunu hinazolīna atvasinājumu sintēzei, izmantojot vara(I) katalizētu azīdu-alkīnu 1,3-dipolārās ciklopievienošanās (CuAAC), SNAr un Štaudingera reakcijas. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 37 lpp. Darbs satur 11 shēmas, 9 attēlus un tajā izmantoti 69 literatūras avoti.
Keywords Purīna dezoksiribonukleozīdi, purīna–metālu kompleksi, KMR titrēšana, nukleofīlā aromātiskā aizvietošana, arilsulfanilgrupas dancis, tiohinazolīni, azīda-tetrazola tautomērais līdzsvars
Keywords in English Purine deoxyribonucleosides, purine–metal complexes, NMR titration, aromatic nucleophilic substitution, arylsulfanyl group dance, thioquinazolines, azide-tetrazole tautomeric equilibrium
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 12:22:48