Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Socio-economic problems and possible solutions for residential house renovation
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Dr. Baiba Pļaviņa
Anotācija Maģistra darbs “Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi” sastāv no trim nodaļām. Analītiskajā daļā tika pētīts Latvijas dzīvojamā fonda sastāvs un tā atjaunošanas nepieciešamība, kā arī dzīvokļa īpašuma izveidošanās vēsturiskie aspekti, kas būtiski ietekmē dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu mūsdienās. Tāpat analītiskajā daļā ir tikuši izvērtēti sociāli ekonomiskie šķēršļi, ka kavē ilgtspējīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu. Teorētiskajā daļā padziļināti analizēti energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamības tiesiskie aspekti nacionālajā un ES līmenī, dzīvokļu īpašnieku motivācija un veicamie pasākumi, izvērtējot arī finansējuma piesaistes iespējas. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām problēmām un iespējamo risinājumu meklējumiem, izvērtēta iespēja veikt 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas Lielvārdē atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanas iespēju, lai nodrošinātu gan dzīvokļu īpašnieku izmaksu samazināšanos, paaugstinot komforta līmeni, gan arī klimata mērķu sasniegšanu. Praktiskajā daļā izvērtētas arī alternatīvu iespējas finansējuma iegūšanai un projekta risku un ieguvumu analīze. Pētījums balstīts uz autores sagatavotu dzīvokļu īpašnieku aptauju, kas veikta www.visidati.lv . Izvērtējot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku lēmumus ietekmējošos sociāli ekonomiskos aspektus, pētījuma rezultātā noskaidroti būtiskākie daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumu īstenošanas sociāli ekonomiskie šķēršļi, riski un ieguvumi un veikts praktisks aprēķins, kā katrai dzīvojamajai mājai atsevišķi pielāgojot ieguldījumu apjomu un paredzamo ieguldījumu atmaksāšanās laiku, ir iespējams panākt gan ēku īpašnieku labklājību, gan arī klimata mērķu sasniegšanas vajadzības, tādejādi sniedzot ieguldījumu kopējo klimata mērķu sasniegšanā gan Latvijas, gan Eiropas Savienības ietvaros. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze - ES izvirzīto ēku dekarbonizācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai atmaksāšanās periods, kas ievērojami pārsniedz 10-15 gadus – periodu, ko daudznacionālie investori apstiprinājuši kā maksimāli pieļaujamo ieguldījumu atdeves laiku, ir daudz par garu, un ir nepieciešams šī mērķa uzstādītāja līdzfinansējums, lai motivētu dzīvokļu īpašnieku pieņemt lēmumu veikt ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumus, it sevišķi ņemot vērā apstākli, ka ieguldāmo naudas līdzekļu atmaksāšanās periods ir līdz pat 40 un vairāk gadiem, tika apstiprināta.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency of multi-family residential buildings
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 23:39:04