Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi
Title in English Socio-economic problems and possible solutions for residential house renovation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Dr. Baiba Pļaviņa
Abstract Maģistra darbs “Dzīvojamo māju atjaunošanas sociāli ekonomiskās problēmas un iespējamie risinājumi” sastāv no trim nodaļām. Analītiskajā daļā tika pētīts Latvijas dzīvojamā fonda sastāvs un tā atjaunošanas nepieciešamība, kā arī dzīvokļa īpašuma izveidošanās vēsturiskie aspekti, kas būtiski ietekmē dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu mūsdienās. Tāpat analītiskajā daļā ir tikuši izvērtēti sociāli ekonomiskie šķēršļi, ka kavē ilgtspējīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu. Teorētiskajā daļā padziļināti analizēti energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamības tiesiskie aspekti nacionālajā un ES līmenī, dzīvokļu īpašnieku motivācija un veicamie pasākumi, izvērtējot arī finansējuma piesaistes iespējas. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu konstatētajām problēmām un iespējamo risinājumu meklējumiem, izvērtēta iespēja veikt 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas Lielvārdē atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanas iespēju, lai nodrošinātu gan dzīvokļu īpašnieku izmaksu samazināšanos, paaugstinot komforta līmeni, gan arī klimata mērķu sasniegšanu. Praktiskajā daļā izvērtētas arī alternatīvu iespējas finansējuma iegūšanai un projekta risku un ieguvumu analīze. Pētījums balstīts uz autores sagatavotu dzīvokļu īpašnieku aptauju, kas veikta www.visidati.lv . Izvērtējot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku lēmumus ietekmējošos sociāli ekonomiskos aspektus, pētījuma rezultātā noskaidroti būtiskākie daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumu īstenošanas sociāli ekonomiskie šķēršļi, riski un ieguvumi un veikts praktisks aprēķins, kā katrai dzīvojamajai mājai atsevišķi pielāgojot ieguldījumu apjomu un paredzamo ieguldījumu atmaksāšanās laiku, ir iespējams panākt gan ēku īpašnieku labklājību, gan arī klimata mērķu sasniegšanas vajadzības, tādejādi sniedzot ieguldījumu kopējo klimata mērķu sasniegšanā gan Latvijas, gan Eiropas Savienības ietvaros. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze - ES izvirzīto ēku dekarbonizācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai atmaksāšanās periods, kas ievērojami pārsniedz 10-15 gadus – periodu, ko daudznacionālie investori apstiprinājuši kā maksimāli pieļaujamo ieguldījumu atdeves laiku, ir daudz par garu, un ir nepieciešams šī mērķa uzstādītāja līdzfinansējums, lai motivētu dzīvokļu īpašnieku pieņemt lēmumu veikt ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumus, it sevišķi ņemot vērā apstākli, ka ieguldāmo naudas līdzekļu atmaksāšanās periods ir līdz pat 40 un vairāk gadiem, tika apstiprināta.
Keywords Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte
Keywords in English Energy efficiency of multi-family residential buildings
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 23:39:04