Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu sociālās atbildības novērtējumu veidi jaunattīstības valstīs
Nosaukums angļu valodā Alternatives for Evaluation of Social Responsibility of Small and Medium Sized Companies in Emerging Countries
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr. oec. A. Roša, docente
Anotācija Noslēguma darba autors: Raghul Areekkara Chandrababu Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Assist Professor., Rita Greitane Noslēguma darba temats Mazo un vidējo uzņēmumu sociālās atbildības novērtējumu veidi jaunattīstības valstīs. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 10 tabulas,. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 120 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Tiek analizēta korporatīvā sociālā atbildība (KSA), kopējā kvalitātes vadība, mazie un vidējie uzņēmumi un korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz jaunattīstības valstīm. Maģistra darbā noteikta kopējās kvalitātes pārvaldības prakse MVU jaunattīstības valstīs, atspoguļota korporatīvās sociālās atbildības, visaptverošās kvalitātes vadības un MVU saikne un izstrādāts modelis, lai ieviestu alternatīvas KSA prakses. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Raghul A C.: Alternatives for evaluation of social responsibility of small and medium size companies in emerging countries. Thesis/ A C Raghul, R Greitane Riga: RTU, FEEM, the Study programme “Entrepreneurship and Management”, 2018. – 109 p
Atslēgas vārdi social responsibility, small and medium size companies
Atslēgas vārdi angļu valodā social responsibility, small and medium size companies
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 19:51:55