Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazo un vidējo uzņēmumu sociālās atbildības novērtējumu veidi jaunattīstības valstīs
Title in English Alternatives for Evaluation of Social Responsibility of Small and Medium Sized Companies in Emerging Countries
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr. oec. A. Roša, docente
Abstract Noslēguma darba autors: Raghul Areekkara Chandrababu Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Assist Professor., Rita Greitane Noslēguma darba temats Mazo un vidējo uzņēmumu sociālās atbildības novērtējumu veidi jaunattīstības valstīs. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 109 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 10 tabulas,. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 120 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Tiek analizēta korporatīvā sociālā atbildība (KSA), kopējā kvalitātes vadība, mazie un vidējie uzņēmumi un korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz jaunattīstības valstīm. Maģistra darbā noteikta kopējās kvalitātes pārvaldības prakse MVU jaunattīstības valstīs, atspoguļota korporatīvās sociālās atbildības, visaptverošās kvalitātes vadības un MVU saikne un izstrādāts modelis, lai ieviestu alternatīvas KSA prakses. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Raghul A C.: Alternatives for evaluation of social responsibility of small and medium size companies in emerging countries. Thesis/ A C Raghul, R Greitane Riga: RTU, FEEM, the Study programme “Entrepreneurship and Management”, 2018. – 109 p
Keywords social responsibility, small and medium size companies
Keywords in English social responsibility, small and medium size companies
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 19:51:55