Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunuzņēmumu mārketinga stratēģijas izstrāde Azerbaidžānā
Nosaukums angļu valodā Development of marketing strategy for start-ups in Azerbaijan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents K. Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autore: Zeynab Ibrahimova Bakalaura darbs zinātniskais vadītājs: docente, Dr.occ. Ieva Andersone Bakalaura darba nosaukums: "Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Azerbaidžānā" Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļās, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lpp., Tajā ir iekļauti septiņi attēli, un piecpadsmit tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst: divdesmit deviņi avoti angļu valodā. Darbs tika izstrādāts, lai izpētītu Azerbaidžānas jaunuzņēmumos izmantotās mārketinga metodes un rīkus , veiktu pētījumus un izstrādātu koncepciju.. Kā piemērs tiek ņemts un analizēts Azerbaidžānas jaunuzņēmumu sektors. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Pirmā - teorētiskā daļa veltīta jaunuzņēmumu attīstības tendenču un problēmu analīzei ekonomikā. Jaunuzņēmuma jēdziena definīcijas ir apkopotas no galvenajiem šīs pētniecības jomas zinātniekiem, un pamatojoties uz viņu analīzes rezultātiem, tiek formulēta autora definīcija par jaunuzņēmumu. Nodaļa aptver jaunuzņēmuma dzīves cikla jēdzienu un mārketinga rīku atbilstību dažādiem jaunuzņēmuma dzīves cikla posmiem. Tiek aplūkotas galvenās pieejas jaunuzņēmumu dzīves ciklu klasifikācijai, pamatojoties uz to priekšrocību un trūkumu analīzi, tiek izstrādāta autora koncepcija, kas sastāv no pieciem posmiem. Otrā - analītiskā nodaļa ir veltīta vadlīniju izstrādei mārketinga atbalstam jaunuzņēmumiem dažādos dzīves cikla posmos. Tiek parādīti empīriskā pētījuma rezultāti par jaunuzņēmumu mārketinga atbalsta specifiku pēc dzīves cikla posmiem, kas atklāj visbiežāk izmantotās mārketinga metodes un rīkus dažādos dzīves cikla posmos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ibrahimova, Z. (2021). Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Azerbaidžānā, bakalaura darbs. RTU, IEVF UIVI, bakalaura akadēmiskā programma "Uzņēmējdarbība un vadība". 69 lappuses.
Atslēgas vārdi Development of marketing strategy for startups in Azerbaijan
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of marketing strategy for startups in Azerbaijan
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 19:13:45