Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jaunuzņēmumu mārketinga stratēģijas izstrāde Azerbaidžānā
Title in English Development of marketing strategy for start-ups in Azerbaijan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer K. Fedotova
Abstract Bakalaura darba autore: Zeynab Ibrahimova Bakalaura darbs zinātniskais vadītājs: docente, Dr.occ. Ieva Andersone Bakalaura darba nosaukums: "Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Azerbaidžānā" Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļās, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lpp., Tajā ir iekļauti septiņi attēli, un piecpadsmit tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst: divdesmit deviņi avoti angļu valodā. Darbs tika izstrādāts, lai izpētītu Azerbaidžānas jaunuzņēmumos izmantotās mārketinga metodes un rīkus , veiktu pētījumus un izstrādātu koncepciju.. Kā piemērs tiek ņemts un analizēts Azerbaidžānas jaunuzņēmumu sektors. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Pirmā - teorētiskā daļa veltīta jaunuzņēmumu attīstības tendenču un problēmu analīzei ekonomikā. Jaunuzņēmuma jēdziena definīcijas ir apkopotas no galvenajiem šīs pētniecības jomas zinātniekiem, un pamatojoties uz viņu analīzes rezultātiem, tiek formulēta autora definīcija par jaunuzņēmumu. Nodaļa aptver jaunuzņēmuma dzīves cikla jēdzienu un mārketinga rīku atbilstību dažādiem jaunuzņēmuma dzīves cikla posmiem. Tiek aplūkotas galvenās pieejas jaunuzņēmumu dzīves ciklu klasifikācijai, pamatojoties uz to priekšrocību un trūkumu analīzi, tiek izstrādāta autora koncepcija, kas sastāv no pieciem posmiem. Otrā - analītiskā nodaļa ir veltīta vadlīniju izstrādei mārketinga atbalstam jaunuzņēmumiem dažādos dzīves cikla posmos. Tiek parādīti empīriskā pētījuma rezultāti par jaunuzņēmumu mārketinga atbalsta specifiku pēc dzīves cikla posmiem, kas atklāj visbiežāk izmantotās mārketinga metodes un rīkus dažādos dzīves cikla posmos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ibrahimova, Z. (2021). Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem Azerbaidžānā, bakalaura darbs. RTU, IEVF UIVI, bakalaura akadēmiskā programma "Uzņēmējdarbība un vadība". 69 lappuses.
Keywords Development of marketing strategy for startups in Azerbaijan
Keywords in English Development of marketing strategy for startups in Azerbaijan
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 19:13:45