Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Finanšu krīžu (2000. gada un 2008. gada) seku salīdzinājums Eiropas valstīs un ASV ar laikrindu modeļiem
Nosaukums angļu valodā Comparison of the Effects of Financial Crises (in 2000 and 2008) in European Countries and the USA with Time Series Models
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents asoc. profesore Marina Kudinska, LU
Anotācija Darbs veltīts finanšu krīžu - 2000. gada un 2007.-2008. gada, atstāto seku uz iekšzemes kopproduktu un bezdarba līmeni Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs izpētei un analīzei. Seku analīzei izmantoti autoregresijas slīdošā vidējā modeļi, kas izstrādāti programmatūrā “Eviews 12”. Pētījumā apkopoti dati par iekšzemes kopproduktu Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs par laika periodu no 1995. gada līdz 2015. gadam un par bezdarba līmeni no 1997. gada līdz 2015. gadam. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegts apraksts par finanšu krīzēm, kā arī par ARMA modeļiem. Darba praktiskajā daļa tiek analizēti iegūtie dati par IKP un bezdarbu, tie tiek salīdzināti savā starpā starp krīzēm, kā arī starp izvēlētajiem pētāmajiem reģioniem. Darbs sastāv no 55 lappusēm, 33 attēliem, 5 tabulām, 16 formulām un 33 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi FINANŠU KRĪZE, IKP, BEZDARBS, ARMA, MODELIS, EVEWS, CHOW.
Atslēgas vārdi angļu valodā FINANCIAL CRISIS, GDP, UNEMPLOYMENT, ARMA, MODEL, EVEWS, CHOW.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 18:54:33