Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Finanšu krīžu (2000. gada un 2008. gada) seku salīdzinājums Eiropas valstīs un ASV ar laikrindu modeļiem
Title in English Comparison of the Effects of Financial Crises (in 2000 and 2008) in European Countries and the USA with Time Series Models
Department
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer asoc. profesore Marina Kudinska, LU
Abstract Darbs veltīts finanšu krīžu - 2000. gada un 2007.-2008. gada, atstāto seku uz iekšzemes kopproduktu un bezdarba līmeni Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs izpētei un analīzei. Seku analīzei izmantoti autoregresijas slīdošā vidējā modeļi, kas izstrādāti programmatūrā “Eviews 12”. Pētījumā apkopoti dati par iekšzemes kopproduktu Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs par laika periodu no 1995. gada līdz 2015. gadam un par bezdarba līmeni no 1997. gada līdz 2015. gadam. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegts apraksts par finanšu krīzēm, kā arī par ARMA modeļiem. Darba praktiskajā daļa tiek analizēti iegūtie dati par IKP un bezdarbu, tie tiek salīdzināti savā starpā starp krīzēm, kā arī starp izvēlētajiem pētāmajiem reģioniem. Darbs sastāv no 55 lappusēm, 33 attēliem, 5 tabulām, 16 formulām un 33 informācijas avotiem.
Keywords FINANŠU KRĪZE, IKP, BEZDARBS, ARMA, MODELIS, EVEWS, CHOW.
Keywords in English FINANCIAL CRISIS, GDP, UNEMPLOYMENT, ARMA, MODEL, EVEWS, CHOW.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 18:54:33