Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Automātiska krasta līnijas atpazīšana satelītattēlos
Nosaukums angļu valodā Automatic Shoreline Recognition in Satellite Imagery
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Antons Patļins
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir salīdzinoši izpētīt satelītattēlu bāzētas krasta līnijas atpazīšanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām un secinājumiem. Darba pirmajā daļā tiek aplūkots krasta līnijas jēdziens un novērtēta situācija Latvijā. Darba otrajā daļā ir apskatīti pieejami datu avoti un programmatūra, kas palīdz šos datus apstrādāt. Darba trešajā daļā tiek veikts pārskats par attēlu filtrēšanas un krasta līnijas atpazīšanas metodēm. Visbeidzot darba ceturtajā daļā tiek eksperimentāli salīdzinātas iepriekš aplūkotās metodes, izmantojot Jūrkalnes pagasta attēlus no satelīta. Darba apjoms - 57 lpp., 2 tabulas, 43 attēli un 54 atsauces avoti.
Atslēgas vārdi Tālizpēte, satelītattēli, krasta līnijas atpazīšana, klasterizācijas algoritmi, neironu tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Remote Sensing, Satellite Imagery, Shoreline Recognition, Clustering Algorithms, Neural Networks
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 18:23:05