Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Automātiska krasta līnijas atpazīšana satelītattēlos
Title in English Automatic Shoreline Recognition in Satellite Imagery
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Antons Patļins
Abstract Bakalaura darba mērķis ir salīdzinoši izpētīt satelītattēlu bāzētas krasta līnijas atpazīšanas metodes. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām un secinājumiem. Darba pirmajā daļā tiek aplūkots krasta līnijas jēdziens un novērtēta situācija Latvijā. Darba otrajā daļā ir apskatīti pieejami datu avoti un programmatūra, kas palīdz šos datus apstrādāt. Darba trešajā daļā tiek veikts pārskats par attēlu filtrēšanas un krasta līnijas atpazīšanas metodēm. Visbeidzot darba ceturtajā daļā tiek eksperimentāli salīdzinātas iepriekš aplūkotās metodes, izmantojot Jūrkalnes pagasta attēlus no satelīta. Darba apjoms - 57 lpp., 2 tabulas, 43 attēli un 54 atsauces avoti.
Keywords Tālizpēte, satelītattēli, krasta līnijas atpazīšana, klasterizācijas algoritmi, neironu tīkli
Keywords in English Remote Sensing, Satellite Imagery, Shoreline Recognition, Clustering Algorithms, Neural Networks
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 18:23:05