Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of Incentive Scheme for Small and Medium-Sized Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Mg. oec. Kristīne Sadovska
Anotācija Bakalaura darba autors: Liāna Lastovkina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Līga Kamola Bakalaura darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 25 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīti teorētiskie aspekti par motivācijas būtību un tās nepieciešamību darbavietā. Veikta personāla motivācijas analīze izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes. Izvērtēti personāla aptaujas un intervēšanas rezultāti un veikti secinājumi. Izstrādāti priekšlikumi personāla motivēšanas sistēmas uzlabošanai mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lastovkina, L., Kamola, L. (2021). Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Atslēgas vārdi darbinieku motivācija, personāls, mazi un vidēji uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā employee engagement, employee, small and medium-sized enterprises
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 14:32:29