Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos
Title in English Development of Incentive Scheme for Small and Medium-Sized Enterprises
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Mg. oec. Kristīne Sadovska
Abstract Bakalaura darba autors: Liāna Lastovkina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Līga Kamola Bakalaura darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 25 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīti teorētiskie aspekti par motivācijas būtību un tās nepieciešamību darbavietā. Veikta personāla motivācijas analīze izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes. Izvērtēti personāla aptaujas un intervēšanas rezultāti un veikti secinājumi. Izstrādāti priekšlikumi personāla motivēšanas sistēmas uzlabošanai mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lastovkina, L., Kamola, L. (2021). Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana mazos un vidējos uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Keywords darbinieku motivācija, personāls, mazi un vidēji uzņēmumi
Keywords in English employee engagement, employee, small and medium-sized enterprises
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 14:32:29