Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālās transformācijas pieejas izveide transporta un loģistikas uzņēmumos Indijā.
Nosaukums angļu valodā Development of Digital Transformation Approach for Transport and Logistic Companies in India.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Maģistradarba autors: Avinash Vitthal Bhandare Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats:Digitālās transformācijas pieejas attīstība transporta un loģistikas uzņēmumiem Indijā Maģistra darbs rakstītsDarbs ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., Tajā ir 23 attēli, 13 bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 80 avoti angļu valodā, valodā. Maģistradarba galvenie rezultāti:Pirmā nodaļa ir teorētiskais ietvars. Tas aptver ieguvumus, ietekmi un problēmas, ar kurām digitālās transformācijas ceļā saskaras Indijas loģistikas un transporta uzņēmumi. Otrā nodaļa ir metodoloģija. Šajā nodaļā apskatīta pētījuma metode un dizains, pētījuma filozofija un pieeja, kā arī datu vākšanas metodes un datu analīzes metodes. Trešā nodaļa ir empīriskā daļa, kas aptver pētījuma vispārējo modeli, apkopoto datu analīzi un empīrisko rezultātu ietvaru, kā arī tā novitāti un pētījuma praktisko nozīmi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Avinash Vitthal Bhandare (2021)Digitālās transformācijas pieejas attīstība transporta un loģistikas uzņēmumiem Indijā Maģistra darbs/ Dr. oec., Vladimirs Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”90 p.
Atslēgas vārdi digital transformation, transport and logistics companies
Atslēgas vārdi angļu valodā digital transformation, transport and logistics companies
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 12:02:40