Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālās transformācijas pieejas izveide transporta un loģistikas uzņēmumos Indijā.
Title in English Development of Digital Transformation Approach for Transport and Logistic Companies in India.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Abstract Maģistradarba autors: Avinash Vitthal Bhandare Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats:Digitālās transformācijas pieejas attīstība transporta un loģistikas uzņēmumiem Indijā Maģistra darbs rakstītsDarbs ir uzrakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., Tajā ir 23 attēli, 13 bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 80 avoti angļu valodā, valodā. Maģistradarba galvenie rezultāti:Pirmā nodaļa ir teorētiskais ietvars. Tas aptver ieguvumus, ietekmi un problēmas, ar kurām digitālās transformācijas ceļā saskaras Indijas loģistikas un transporta uzņēmumi. Otrā nodaļa ir metodoloģija. Šajā nodaļā apskatīta pētījuma metode un dizains, pētījuma filozofija un pieeja, kā arī datu vākšanas metodes un datu analīzes metodes. Trešā nodaļa ir empīriskā daļa, kas aptver pētījuma vispārējo modeli, apkopoto datu analīzi un empīrisko rezultātu ietvaru, kā arī tā novitāti un pētījuma praktisko nozīmi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Avinash Vitthal Bhandare (2021)Digitālās transformācijas pieejas attīstība transporta un loģistikas uzņēmumiem Indijā Maģistra darbs/ Dr. oec., Vladimirs Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”90 p.
Keywords digital transformation, transport and logistics companies
Keywords in English digital transformation, transport and logistics companies
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 12:02:40