Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde jaundibinātam uzņēmumam HoReCa sektorā
Nosaukums angļu valodā Development of Digital Marketing Strategy for Start-ups in the HoReCa Sector
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents T.Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Jānis Slobodjaņuks Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskais grāds (Dr.oec)., amats (docente) Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Digitālā mārketinga plāna izstrāde jaundibinātiem uzņēmumiem HoReCa nozarē Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā ir apgūta informācija par digitālo mārketingu, tā jaunākajām tendencēm un iegūts padziļināts priekšstats par HoReCa jeb viesmīlības nozari. Izanalizējot viesmīlības nozari Latvijā, var secināt, ka nozare katru gadu ir attīstījusies, kas liecina par jaundibināto nozares uzņēmumu perspektīvām. Tā kā nozarē valda spēcīga konkurence, jaundibinātajiem uzņēmumiem digitālais mārketings ir spēcīgs instruments tirgus daļas iekarošanai. Izpētot jaundibināto uzņēmumu darbību digitālajā vidē, ir konstatēts, ka digitālā mārketinga plāna kvalitāte un tā realizācija ir stipri atkarīga no uzņēmuma budžeta, ko tas spēj atvēlēt mārketinga pasākumiem, bet arī ar nelieliem ieguldījumiem un apdomātiem mārketinga plāna izpildes soļiem, uzņēmumi ar daudz mazāku budžetu spēj panākt lielu efektivitāti klientu piesaistīšanā un to noturēšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Slobodjaņuks J. (2021) Digitālā mārketinga plāna izstrāde jaundibinātiem uzņēmumiem HoReCa nozarē Latvijā. Bakalaura darbs/ J. Slobodjaņuks, I. Andresone. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Atslēgas vārdi Digitālais mārketings jaundibinātie uzņēmumi HoReCa nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital marketing start-ups HoReCa industry
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 09:34:30