Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde jaundibinātam uzņēmumam HoReCa sektorā
Title in English Development of Digital Marketing Strategy for Start-ups in the HoReCa Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer T.Tambovceva
Abstract Noslēguma darba autors: Jānis Slobodjaņuks Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: zinātniskais grāds (Dr.oec)., amats (docente) Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Digitālā mārketinga plāna izstrāde jaundibinātiem uzņēmumiem HoReCa nozarē Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā ir apgūta informācija par digitālo mārketingu, tā jaunākajām tendencēm un iegūts padziļināts priekšstats par HoReCa jeb viesmīlības nozari. Izanalizējot viesmīlības nozari Latvijā, var secināt, ka nozare katru gadu ir attīstījusies, kas liecina par jaundibināto nozares uzņēmumu perspektīvām. Tā kā nozarē valda spēcīga konkurence, jaundibinātajiem uzņēmumiem digitālais mārketings ir spēcīgs instruments tirgus daļas iekarošanai. Izpētot jaundibināto uzņēmumu darbību digitālajā vidē, ir konstatēts, ka digitālā mārketinga plāna kvalitāte un tā realizācija ir stipri atkarīga no uzņēmuma budžeta, ko tas spēj atvēlēt mārketinga pasākumiem, bet arī ar nelieliem ieguldījumiem un apdomātiem mārketinga plāna izpildes soļiem, uzņēmumi ar daudz mazāku budžetu spēj panākt lielu efektivitāti klientu piesaistīšanā un to noturēšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Slobodjaņuks J. (2021) Digitālā mārketinga plāna izstrāde jaundibinātiem uzņēmumiem HoReCa nozarē Latvijā. Bakalaura darbs/ J. Slobodjaņuks, I. Andresone. - Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78 lpp.
Keywords Digitālais mārketings jaundibinātie uzņēmumi HoReCa nozare
Keywords in English Digital marketing start-ups HoReCa industry
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 09:34:30