Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem
Nosaukums angļu valodā Development of a Customer Experience Model for Mortgage Credit Issuance Services
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Elīna Jauga Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente I. Andersone Maģistra darba temats: Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti, 7 latviešu valodā un 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra un informācija tiešsaistē par klientu pieredzi, to ietekmējošajiem faktoriem un klientu pieredzes modeļu būtību. Darba gaitā tika veikta respondentu anketēšana un ekspertu interviju organizēšana. Iegūtie dati tika analizēti izmantojot aprakstošo statistikas metodi. Ekspertu sniegtajām atbildēm tika noteikts viedokļu saskaņotība. Ņemot vērā iegūto informāciju no anketām un analizētajiem datiem, tika izveidots klientu pieredzes modelis hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jauga, E. (2021). Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem. Maģistra darbs/ E. Jauga. Andersone – Rīga, RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 84 Lpp
Atslēgas vārdi Klientu pieredze, hipotekārā kredīta pakalpojumi, klientu apmierinātība bankā, klientu pieredzes modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer experience, mortgage loan services, customer satisfaction in bank, customer experience model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 22:08:38