Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem
Title in English Development of a Customer Experience Model for Mortgage Credit Issuance Services
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Abstract Maģistra darba autors: Elīna Jauga Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente I. Andersone Maģistra darba temats: Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 23 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti, 7 latviešu valodā un 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra un informācija tiešsaistē par klientu pieredzi, to ietekmējošajiem faktoriem un klientu pieredzes modeļu būtību. Darba gaitā tika veikta respondentu anketēšana un ekspertu interviju organizēšana. Iegūtie dati tika analizēti izmantojot aprakstošo statistikas metodi. Ekspertu sniegtajām atbildēm tika noteikts viedokļu saskaņotība. Ņemot vērā iegūto informāciju no anketām un analizētajiem datiem, tika izveidots klientu pieredzes modelis hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jauga, E. (2021). Klientu pieredzes modeļa izveide hipotekārās kreditēšanas pakalpojumiem. Maģistra darbs/ E. Jauga. Andersone – Rīga, RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 84 Lpp
Keywords Klientu pieredze, hipotekārā kredīta pakalpojumi, klientu apmierinātība bankā, klientu pieredzes modelis
Keywords in English Customer experience, mortgage loan services, customer satisfaction in bank, customer experience model
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 22:08:38