Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mācību un attīstības ietekmes novērtējums uz pilsonisko uzvedību organizācijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Impact of Training and Development on Organisational Citizenship Behaviour
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Dr. oec. V. Šatrevičs, docents
Anotācija Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, un tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiska pamatojuma, pētījuma metodoloģijas, empīriskas analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Darba apjoms ir 83 lapaspuses, kurās ietilpst: 20 attēli, 22 tabulas un 14 formulas. Izmantotās literatūras saraksts ir veidots angļu valodā. Darbam ir 1 pielikums. Svarīgākie rezultāti: Pētījuma mērķis ir analizēt apmācības un attīstības, un darbības vadības sistēmas ietekmi uz organizācijas pilsonisko uzvedību Uztveramā organizatoriskā atbalsta starpnieka lomā ražošanas nozarē Pakistānas pilsētā Gudžranvala. Pētījuma rezultāti norāda uz pozitīvam saiknēm starp šīm mainīgām: apmācība un attīstība (AA), un darbības vadības sistēma (DVS) pozitīvi ietekmē organizācijas pilsonisko uzvedību (OPU). Uztveramais organizatoriskais atbalsts (UOA) pozitīvi ietekmē OPU. Starpnieciskajai mainīgai UOA arī piemīt pozitīvā ietekme uz neatkarīgām un atkarīgām mainīgām. Šī modeļa ietvaros ir izpētītas mainīgās AA un DVS, bet modeli ir iespējams paplašināt ar citām neatkarīgām mainīgām, vai mainīt modeļa pielietojuma nozīmi ražošanas nozarē. Rezultāti ir vērtīgi visa ražošana sektora griezumā, par ko liecina šī modeļa pielietošana OPU veicināšanai.
Atslēgas vārdi Apmācība un attīstba, Darbības vadības sistēma, Uztveramais organizatoriskais atbalsts, Organizācijas pilsoniskā uzvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā Training and development, Performance management system, Perceived organization support, Organization citizenship behavior
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 21:32:25