Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mācību un attīstības ietekmes novērtējums uz pilsonisko uzvedību organizācijā
Title in English Evaluation of Impact of Training and Development on Organisational Citizenship Behaviour
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Dr. oec. V. Šatrevičs, docents
Abstract Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, un tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiska pamatojuma, pētījuma metodoloģijas, empīriskas analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Darba apjoms ir 83 lapaspuses, kurās ietilpst: 20 attēli, 22 tabulas un 14 formulas. Izmantotās literatūras saraksts ir veidots angļu valodā. Darbam ir 1 pielikums. Svarīgākie rezultāti: Pētījuma mērķis ir analizēt apmācības un attīstības, un darbības vadības sistēmas ietekmi uz organizācijas pilsonisko uzvedību Uztveramā organizatoriskā atbalsta starpnieka lomā ražošanas nozarē Pakistānas pilsētā Gudžranvala. Pētījuma rezultāti norāda uz pozitīvam saiknēm starp šīm mainīgām: apmācība un attīstība (AA), un darbības vadības sistēma (DVS) pozitīvi ietekmē organizācijas pilsonisko uzvedību (OPU). Uztveramais organizatoriskais atbalsts (UOA) pozitīvi ietekmē OPU. Starpnieciskajai mainīgai UOA arī piemīt pozitīvā ietekme uz neatkarīgām un atkarīgām mainīgām. Šī modeļa ietvaros ir izpētītas mainīgās AA un DVS, bet modeli ir iespējams paplašināt ar citām neatkarīgām mainīgām, vai mainīt modeļa pielietojuma nozīmi ražošanas nozarē. Rezultāti ir vērtīgi visa ražošana sektora griezumā, par ko liecina šī modeļa pielietošana OPU veicināšanai.
Keywords Apmācība un attīstba, Darbības vadības sistēma, Uztveramais organizatoriskais atbalsts, Organizācijas pilsoniskā uzvedība
Keywords in English Training and development, Performance management system, Perceived organization support, Organization citizenship behavior
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 21:32:25