Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apmierinātības nodrošināšanas iespējas sabiedriskās ēdināšanas nozarē
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Ensuring the Customer Satisfaction in the Catering Industry
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. M. Šenfelde, profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Jūlija Tambovceva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec., Ieva Andersone Maģistra darba temats: Klientu apmierinātības nodrošināšanas iespējas sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 5 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: astoņi avoti latviešu, viens simts septiņpadsmit avoti angļu un četri avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūra par klientu apmierinātību, lojalitāti un pakalpojuma kvalitāti. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Izmantojot SERVQUAL aptauju, tika uzrunāts 101 respondents no Latvijas, kas apmeklē restorānus. Aptaujas rezultāti tika analizēti ar aprakstošo statistisko un korelācijas analīzes metodēm. Balstoties uz rezultātiem, tika izstrādāts klientu apmierinātības modelis, nosakot dimensijas, kurās ir iespēja uzlabot klientu apmierinātību. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Tambovceva J. (2021) Klientu apmierinātības nodrošināšanas iespējas sabiedriskās ēdināšanas nozarē Maģistra darbs/ J. Tambovceva, I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 77 lpp.
Atslēgas vārdi klientu apmierinātība, SERVQUAL, ēdināšanas nozare, pakalpojuma kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā customer satisfaction, SERVQUAL, catering industry, service quality
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 20:53:55