Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Patērētāju motivācijas faktoru un pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē
Nosaukums angļu valodā Assessment of Consumer Motivation Factors and Experience in the Catering Industry
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Ričards Čivlis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Maģistra darba nosaukums: Patērētāju motivācijas faktoru pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāvs no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no divdesmit deviņiem avotiem, no kuriem divdesmit ir angļu valodā un deviņi - latviešu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbā ir 86 lappuses, tajā ir iekļauti 25 attēli, 3 tabulas un pielikumi. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika analizēta zinātniskā literatūra par patērētāju motivāciju un ietekmējošiem faktoriem sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Darba pētījumam tika izvēlēta atbilstoša metodoloģija, lai tiktu novērtēta šī brīža situācija nozarē. Pētījumā, izmantojot patērētāju aptaujas, tika noskaidroti motivējošie faktori no patērētāju puses, bet ekspertu intervijas rezultāti sniedza ieskatu par sabiedriskās ēdināšanas nozares stāvokli no saimnieciskās darbības veicēja puses. Apkopojot zinātnisko literatūru, patērētāju aptaujas un ekspertu intervijas, tika izstrādāts atbilstošs patērētāju pieredzes novērtējuma modelis. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Čivlis, R. (2021). Patērētāju motivācijas faktoru pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Maģistra darbs / R. Čivlis, I. Andersone - Rīga: RTU, IEVF, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 86.lpp.
Atslēgas vārdi Patērētājs; Motivācija; Ēdināšana; Sabiedriskā ēdināšana; Pakalpojumu sniedzējs; Lēmums; Motivācijas modelis;
Atslēgas vārdi angļu valodā Consumer; Motivation; Catering; Catering industry; Service Provider; Decision; Motivation model;
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 20:21:28