Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Patērētāju motivācijas faktoru un pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē
Title in English Assessment of Consumer Motivation Factors and Experience in the Catering Industry
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Dr. oec. I. Judrupa, asoc. profesore
Abstract Maģistra darba autors: Ričards Čivlis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Maģistra darba nosaukums: Patērētāju motivācijas faktoru pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāvs no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no divdesmit deviņiem avotiem, no kuriem divdesmit ir angļu valodā un deviņi - latviešu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbā ir 86 lappuses, tajā ir iekļauti 25 attēli, 3 tabulas un pielikumi. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika analizēta zinātniskā literatūra par patērētāju motivāciju un ietekmējošiem faktoriem sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Darba pētījumam tika izvēlēta atbilstoša metodoloģija, lai tiktu novērtēta šī brīža situācija nozarē. Pētījumā, izmantojot patērētāju aptaujas, tika noskaidroti motivējošie faktori no patērētāju puses, bet ekspertu intervijas rezultāti sniedza ieskatu par sabiedriskās ēdināšanas nozares stāvokli no saimnieciskās darbības veicēja puses. Apkopojot zinātnisko literatūru, patērētāju aptaujas un ekspertu intervijas, tika izstrādāts atbilstošs patērētāju pieredzes novērtējuma modelis. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Čivlis, R. (2021). Patērētāju motivācijas faktoru pieredzes novērtējums sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Maģistra darbs / R. Čivlis, I. Andersone - Rīga: RTU, IEVF, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 86.lpp.
Keywords Patērētājs; Motivācija; Ēdināšana; Sabiedriskā ēdināšana; Pakalpojumu sniedzējs; Lēmums; Motivācijas modelis;
Keywords in English Consumer; Motivation; Catering; Catering industry; Service Provider; Decision; Motivation model;
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 20:21:28