Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datorizētās ražošanas atvērtā pirmkoda programmatūras rīku salīdzinoša analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Open Source Computer Aided Manufacturing Software Tools
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Antons Patļins
Anotācija Darba mērķis ir analizēt darbā apskatīto datorizētas projektēšanas un datorizētas ražošanas instrukciju koda, rīka ceļa atvērtā pirmkoda programmatūru sniegumu, veikt to savstarpēju salīdzināšanu, izpētīt tehnoloģiju saistītu ar datorizētu ražošanu un tehnoloģiju saistībā ar darba izstrādi. Datorizētas ražošanas atvērtā pirmkoda programmatūru salīdzināšanai tika izpētīta un aprakstīta atvērtā pirmkoda datorizētas projektēšanas un datorizētas ražošanas instrukciju koda, rīka ceļa programmatūra, izvirzīti vērtēšanas kritēriji, veikta to savstarpēja salīdzināšana un noskaidrots katra programmatūras rīka sniegums. Lai iegūtu datus izvirzītajiem kritērijiem programmatūras rīki tika vērtēti pēc snieguma simulācijas vidē “CAMotics” un no autora pieredzes strādājot ar tiem. Lai iegūtu datus programmatūru vērtēšanai un salīdzināšanai tika veikta to vispārēja un eksperimentāla izpēte. Programmatūra tika sadalīta alternatīvās pa pāriem un izvirzīti vērtēšanas kritēriji. Kritērijiem tika piešķirts svars pielietojot AHP pāru salīdzināšanas kritēriju un programmatūrai tika piešķirts novērtējums pielietojot AHP metodi. Tika izveidota vērtēšanas gaita pēc kā vērtēt datorizētas ražošanas programmatūru kuru var pielietot atkārtoti. Ar šo gaitu un izpēti noskaidrots programmatūru savstarpējs sniegums un pielietojums. Darba apjoms - 62. lpp., 8 tabulas, 30 attēli un 0 pielikumi.
Atslēgas vārdi Datorizēta ražošana, Datorizēta projektēšana, Instrukciju kods, Rīka ceļš, Atvērtā pirmkoda programmatūras rīki, Datorizētas ražošanas simulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Design, Tool Path, Open Source Software Tools, Computer Aided Manufacturing Simulation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 18:55:17